Het is code zwart

Hulp en hoop in tijden van crisis

Volg ons op

Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart · Het is code zwart ·

Doorbreek de stilte

Hulpverleners werken zonder stroom, met beperkte medische middelen, schrijnend watertekort en het constante gevaar voor eigen leven. Ambulances worden vernield en ziekenhuizen bieden geen bescherming meer tegen raketaanvallen.

Artsen en verpleegkundigen hebben geen tijd om te rusten, geen tijd om te rouwen om de patiënten die tussen hun vingers wegglijden en hun dierbaren die zwaar gewond of overleden binnenkomen.

Dit is de realiteit van zorgverleners in Gaza. Het oorlogsgeweld is onaanvaardbaar en ongehoord. Wij eisen dat onze overheden onmiddellijk handelen en de druk opvoeren voor een staakt-het-vuren, evenals de levering van medische hulp en basisbehoeften.

We roepen onze collega’s in Nederland en België op om de stilte te doorbreken en zich uit te spreken. Met de artseneed als leidraad, vragen wij aandacht voor vrede en menselijkheid in Gaza.

Wij steunen onze collega’s in Gaza onvoorwaardelijk en beloven dat wij niet stilzwijgend zullen toekijken totdat vrede, medische hulp en menselijkheid Gaza bereiken.

Dat beloven wij.

Video afspelen

Zorgverleners aan het woord

Ook een video maken?

Ben je een zorgverlener en wil je ook dat jouw stem gehoord wordt? Jouw bijdrage is voor ons van grote waarde. Zo kunnen we gezamenlijk een krachtig signaal afgeven aan onze overheid.

Artseneed

Nederlandse artseneed

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.

Neem contact met ons op

@artsenvoorgaza